Ga naar inhoud

PrivacyTools FAQ

In september 2021 hebben alle actieve medewerkers unaniem ingestemd om van PrivacyTools over te stappen naar deze site: Privacy Guides. Deze beslissing werd genomen omdat de oprichter van PrivacyTools en beheerder van de domeinnaam voor langere tijd was verdwenen en niet kon worden gecontacteerd.

Aangezien PrivacyTools.io een gerenommeerde site en een reeks diensten had opgebouwd, baarde dit grote zorgen voor de toekomst van PrivacyTools, aangezien elke toekomstige verstoring de hele organisatie zou kunnen wegvagen zonder herstelmethode. Deze overgang werd vele maanden van tevoren aan de PrivacyTools-gemeenschap meegedeeld via verschillende kanalen, waaronder de blog, Twitter, Reddit en Mastodon, om ervoor te zorgen dat het hele proces zo soepel mogelijk zou verlopen. We deden dit om ervoor te zorgen dat niemand in het ongewisse werd gelaten, wat onze modus operandi is geweest sinds de oprichting van ons team, en om ervoor te zorgen dat Privacy Guides werd herkend als dezelfde betrouwbare organisatie die PrivacyTools was voor de overgang.

Na de organisatorische verhuizing keerde de oprichter van PrivacyTools terug en begon verkeerde informatie over het Privacy Guides-project te verspreiden. Ze gaan door met het verspreiden van verkeerde informatie en exploiteren daarnaast een betaalde linkfarm op het PrivacyTools-domein. We maken deze pagina om misvattingen uit de weg te ruimen.

Wat is PrivacyTools?

PrivacyTools werd in 2015 opgericht door "BurungHantu", die een bron van informatie over privacy wilde maken - nuttige hulpmiddelen na de onthullingen van Snowden. De site groeide uit tot een bloeiend open-sourceproject met veel bijdragers, waarvan sommigen uiteindelijk verschillende organisatorische verantwoordelijkheden kregen, zoals het beheren van online diensten als Matrix en Mastodon, het beheren en beoordelen van wijzigingen aan de site op GitHub, het vinden van sponsors voor het project, het schrijven van blogberichten en het beheren van platforms voor sociale media zoals Twitter, enz.

Vanaf 2019 nam BurungHantu steeds meer afstand van de actieve ontwikkeling van de website en de gemeenschappen, en begon hij betalingen uit te stellen waarvoor hij verantwoordelijk was in verband met de servers die we beheerden. To avoid having our system administrator pay server costs out of their own pocket, we changed the donation methods listed on the site from BurungHantu's personal PayPal and crypto accounts to a new OpenCollective page on October 31, 2019. Dit had het bijkomende voordeel dat het onze financiën volledig transparant maakte, een waarde waarin wij sterk geloven, en fiscaal aftrekbaarheid in de Verenigde Staten, omdat ze werden beheerd door de Open Collective Foundation 501(c)3. Deze wijziging werd unaniem goedgekeurd door het team en werd niet betwist.

Waarom we verder zijn gegaan

In 2020 werd de afwezigheid van BurungHantu veel opvallender. Op een gegeven moment moesten de naamservers van het domein worden gewijzigd in naamservers die worden beheerd door onze systeembeheerder om toekomstige verstoringen te voorkomen, en deze wijziging werd pas meer dan een maand na de eerste aanvraag voltooid. Hij verdween maandenlang uit de openbare chat en de privé chatrooms van het team op Matrix. Af en toe kwam hij even langs om wat kleine feedback te geven of beloofde hij actiever te worden, voordat hij weer verdween.

In October 2020, the PrivacyTools system administrator (Jonah) left the project because of these difficulties, handing control to another long-time contributor. Jonah had bijna elke PrivacyTools dienst beheerd en fungeerde als de de facto projectleider voor website ontwikkeling in BurungHantu's afwezigheid, dus zijn vertrek was een belangrijke verandering voor de organisatie. Vanwege deze belangrijke organisatorische veranderingen beloofde BurungHantu destijds aan het overblijvende team dat hij zou terugkeren om de leiding van het project over te nemen. Het PrivacyTools-team heeft in de daaropvolgende maanden via verschillende communicatiemethoden contact opgenomen, maar geen reactie ontvangen.

Afhankelijkheid van domeinnaam

Begin 2021 maakte het PrivacyTools-team zich zorgen over de toekomst van het project, omdat de domeinnaam op 1 maart 2021 zou verlopen. Het domein werd uiteindelijk verlengd door BurungHantu zonder commentaar.

De zorgen van het team werden niet weggenomen, en we realiseerden ons dat dit elk jaar een probleem zou zijn: Als het domein zou verlopen, zou het kunnen worden gestolen door krakers of spammers, waardoor de reputatie van de organisatie zou worden geruïneerd. We zouden ook moeite hebben gehad de gemeenschap te bereiken om hen te informeren over wat er is gebeurd.

Zonder enig contact te hebben met BurungHantu, besloten we dat het het beste zou zijn om naar een nieuwe domeinnaam te verhuizen terwijl we nog gegarandeerde controle over de oude domeinnaam hadden, ergens voor maart 2022. Op deze manier kunnen we alle PrivacyTools-resources netjes omleiden naar de nieuwe site zonder enige onderbreking van de dienstverlening. Deze beslissing werd vele maanden van tevoren genomen en aan het hele team meegedeeld in de hoop dat BurungHantu zijn steun aan het project zou toezeggen, want met een herkenbare merknaam en grote gemeenschappen online, was het weggaan van "PrivacyTools" de minst wenselijke uitkomst.

Medio 2021 nam het PrivacyTools team contact op met Jonah, die ermee instemde zich weer bij het team aan te sluiten om te helpen bij de overgang.

Gemeenschaps oproep tot actie

At the end of July 2021, we informed the PrivacyTools community of our intention to choose a new name and continue the project on a new domain, to be chosen on 2nd August 2022. Uiteindelijk werd "Privacy Guides" gekozen, met het domein privacyguides.org dat Jonah al bezat voor een zijproject uit 2020 dat onontwikkeld bleef.

Controle over r/privacytoolsIO

Gelijktijdig met de lopende website problemen bij privacytools.io, werd het r/privacytoolsIO moderatieteam geconfronteerd met uitdagingen bij het beheer van de subreddit. De subreddit werd altijd grotendeels onafhankelijk van de ontwikkeling van de website beheerd, maar BurungHantu was ook de primaire moderator van de subreddit, en hij was de enige moderator die "Volledige controle"-rechten kreeg. u/trai_dep was the only active moderator at the time, and posted a request to Reddit's administrators on June 28, 2021, asking to be granted the primary moderator position and full control privileges, in order to make necessary changes to the Subreddit.

Reddit vereist dat subreddits actieve moderatoren hebben. Indien de eerste moderator gedurende een lange periode (bijvoorbeeld een jaar) inactief is, kan de positie van eerste moderator opnieuw worden toegewezen aan de volgende moderator in de rij. Om dit verzoek in te willigen, moest BurungHantu volledig afwezig zijn geweest bij alle Reddit-activiteiten gedurende een lange periode, wat consistent was met zijn gedrag op andere platforms.

Als je als moderator van een subreddit werd verwijderd via een Reddit-verzoek is dat omdat je gebrek aan reactie en gebrek aan activiteit de subreddit kwalificeerde voor een r/redditrequest-overplaatsing.

r/redditrequest is Reddit's way of making sure communities have active moderators and is part of the Moderator Code of Conduct.

Begin van de transitie

On September 14th, 2021, we announced the beginning of our migration to this new domain:

[...] wij vonden het nodig deze omschakeling eerder vroeger dan later te maken om ervoor te zorgen dat de mensen zo snel mogelijk van deze overgang op de hoogte zouden zijn. This gives us adequate time to transition the domain name, which is currently redirecting to www.privacyguides.org, and it hopefully gives everyone enough time to notice the change, update bookmarks and websites, etc.

This change entailed:

  • Redirecting www.privacytools.io to www.privacyguides.org.
  • Het archiveren van de broncode op GitHub om ons werk uit het verleden en de issue tracker te bewaren, die we bleven gebruiken voor maanden van toekomstige ontwikkeling van deze site.
  • Aankondigingen plaatsen op onze subreddit en diverse andere gemeenschappen om mensen te informeren over de officiële verandering.
  • Formeel sluiten van privacytools.io-diensten, zoals Matrix en Mastodon, en bestaande gebruikers aanmoedigen om zo snel mogelijk te migreren.

Alles leek soepel te verlopen, en het grootste deel van onze actieve gemeenschap maakte de overstap naar ons nieuwe project, precies zoals we hoopten.

Volgende gebeurtenissen

Ongeveer een week na de overgang kwam BurungHantu voor het eerst in bijna een jaar weer online, maar niemand van ons team wilde terugkeren naar PrivacyTools vanwege zijn historische onbetrouwbaarheid. In plaats van zich te verontschuldigen voor zijn langdurige afwezigheid, ging hij onmiddellijk in de aanval en positioneerde de overgang naar Privacy Guides als een aanval op hem en zijn project. He subsequently deleted many of these posts when it was pointed out by the community that he had been absent and abandoned the project.

At this point, BurungHantu claimed he wanted to continue working on privacytools.io on his own and requested that we remove the redirect from www.privacytools.io to www.privacyguides.org. We hebben hem gevraagd de subdomeinen voor Matrix, Mastodon en PeerTube ten minste een paar maanden actief te houden als openbare dienst voor onze gemeenschap, zodat gebruikers op deze platforms gemakkelijk naar andere accounts kunnen migreren. Door de gefedereerde aard van de diensten die wij leverden, waren deze gebonden aan specifieke domeinnamen waardoor het zeer moeilijk (en in sommige gevallen onmogelijk) was om te migreren.

Unfortunately, because control of the r/privacytoolsIO subreddit was not returned to BurungHantu at his demand (further information below), those subdomains were cut off at the beginning of October, ending any migration possibilities to any users still using those services.

Hierna heeft BurungHantu valse beschuldigingen geuit over het stelen van donaties van het project door Jonah. BurungHantu had meer dan een jaar na het vermeende incident, en toch heeft hij nooit iemand op de hoogte gebracht tot na de migratie van de Privacy Guides. BurungHantu is herhaaldelijk door het team en de gemeenschapgevraagd om bewijzen en om commentaar op de reden voor zijn stilzwijgen, maar heeft dat niet gedaan.

BurungHantu maakte ook een twitter post bewerend dat een "advocaat" hem had bereikt op Twitter en advies gaf, in een andere poging om ons te intimideren om hem de controle over onze subreddit te geven, en als onderdeel van zijn lastercampagne om het water rond de lancering van Privacy Guides te vertroebelen terwijl hij zich voordoet als een slachtoffer.

PrivacyTools.io Nu

Vanaf 25 september 2022 zien we de algemene plannen van BurungHantu in vervulling gaan op privacytools.io, en dat is precies de reden waarom we besloten hebben vandaag deze verklarende pagina te maken. De website die hij exploiteert lijkt een zwaar SEO-geoptimaliseerde versie te zijn van de site die hulpmiddelen aanbeveelt in ruil voor financiële compensatie. Zeer recentelijk zijn IVPN en Mullvad, twee VPN-providers die door de privacygemeenschap bijna universeel worden aanbevolen en die bekend staan om hun stellingname tegen affiliate programma's, uit PrivacyTools verwijderd. In hun plaats? NordVPN, Surfshark, ExpressVPN, en hide.me; Gigantische VPN bedrijven met onbetrouwbare platforms en zakelijke praktijken, berucht om hun agressieve marketing en affiliate programma's.

PrivacyTools has become exactly the type of site we warned against on the PrivacyTools blog in 2019. We've tried to keep our distance from PrivacyTools since the transition, but their continued harassment towards our project and now their absurd abuse of the credibility their brand gained over 6 years of open-source contributions is extremely troubling to us. Degenen onder ons die daadwerkelijk voor privacy vechten, vechten niet tegen elkaar en krijgen hun advies niet van de hoogste bieder.

privacyTools. io Nu

After the launch of r/PrivacyGuides, it was impractical for u/trai_dep to continue moderating both subreddits, and with the community on-board with the transition, r/privacytoolsIO was made a restricted sub in a post on November 1st, 2021:

[...] De groei van deze Sub was het resultaat van grote inspanningen, gedurende meerdere jaren, door het PrivacyGuides.org team. En door ieder van jullie.

Een Subreddit is veel werk om te beheren en te modereren. Net als een tuin vereist het geduldig onderhoud en dagelijkse zorg. It's not a task for dilettantes or commitment-challenged people. Het kan niet gedijen onder een tuinman die het enkele jaren in de steek laat en dan de oogst van dit jaar als eerbetoon eist. It's unfair to the team formed years ago. Het is niet eerlijk tegenover jou. [...]

Subreddits zijn van niemand, en al helemaal niet van merkhouders. Ze horen bij hun gemeenschap, en de gemeenschap en haar moderatoren hebben besloten de verhuizing naar r/PrivacyGuides te steunen.

In the months since, BurungHantu has threatened and begged for returning subreddit control to his account in violation of Reddit rules:

Vergelding door een moderator met betrekking tot verwijderingsverzoeken is niet toegestaan.

Voor een gemeenschap met vele duizenden resterende abonnees, vinden we dat het ongelooflijk respectloos zou zijn om de controle over dat enorme platform terug te geven aan de persoon die het meer dan een jaar heeft verlaten en die nu een website beheert waarvan we denken dat deze informatie van zeer lage kwaliteit biedt. Het behoud van de jaren van eerdere discussies in die gemeenschap is belangrijker voor ons, en dus hebben u/trai_dep en de rest van het subreddit moderatieteam de beslissing genomen om r/privacytoolsIO as-is te houden.

OpenCollective Nu

Ons fondsenwervingsplatform, OpenCollective, is een andere bron van onenigheid. Ons standpunt is dat OpenCollective door ons team is opgezet en door ons team wordt beheerd om diensten te financieren die wij momenteel exploiteren en wat PrivacyTools niet langer doet. Wij bereikten al onze donateurs over onze overstap naar Privacy Guides, en we werden unaniem gesteund door onze sponsors en gemeenschap.

De fondsen in OpenCollective behoren dus toe aan Privacy Guides, ze zijn gegeven aan ons project, en niet aan de eigenaar van een bekende domeinnaam. In de aankondiging aan donateurs op 17 september 2021 boden wij donateurs die het niet eens zijn met ons standpunt een terugbetaling aan, maar niemand is op dit aanbod ingegaan:

If any sponsors or backers disagree with or feel misled by these recent events and would like to request a refund given these highly unusual circumstances, please get in touch with our project admin by emailing jonah@triplebit.net.

Meer lezen

Dit onderwerp is uitgebreid besproken binnen onze gemeenschappen op verschillende plaatsen, en het lijkt waarschijnlijk dat de meeste mensen die deze pagina lezen al bekend zijn met de gebeurtenissen die hebben geleid tot de overgang naar Privacy Guides. Sommige van onze eerdere berichten over deze kwestie hebben mogelijk extra details die we hier voor de beknoptheid hebben weggelaten. Voor de volledigheid zijn ze hieronder gelinkt.

U bekijkt de Nederlands versie van Privacy Handleidingen, vertaald door ons fantastische taalteam op Crowdin. Als u een fout, of onvertaalde secties op deze pagina ziet, overweeg dan alstublieft om te helpen! Bezoek Crowdin

You're viewing the Dutch copy of Privacy Guides, translated by our fantastic language team on Crowdin. If you notice an error, or see any untranslated sections on this page, please consider helping out!