Ga naar inhoud

Dreigingsmodellering

Een balans vinden tussen veiligheid, privacy en gebruiksvriendelijkheid is een van de eerste en moeilijkste taken die je op jouw privacyreis tegenkomt. Alles is een afweging: hoe veiliger iets is, hoe beperkter of onhandiger het over het algemeen is, enzovoort. Vaak vinden mensen het probleem met de hulpmiddelen die ze aanbevolen zien, dat ze gewoon te moeilijk zijn om te beginnen gebruiken!

Als je de meest veilige tools wilt gebruiken, moet je veel gebruiksgemak opofferen. En zelfs dan, niets is ooit volledig veilig. Er is hoge veiligheid, maar nooit volledige veiligheid. Daarom zijn dreigingsmodellen belangrijk.

Dus, wat zijn deze dreigingsmodellen eigenlijk?

Een bedreigingsmodel is een lijst van de meest waarschijnlijke bedreigingen voor uw veiligheid/privacy inspanningen. Aangezien het onmogelijk is om jezelf te beschermen tegen elke aanval(er), moet je je richten op de meest waarschijnlijke bedreigingen. In computerbeveiliging is een bedreiging een potentiële gebeurtenis die jouw inspanningen om privé en veilig te blijven kan ondermijnen.

Door je te concentreren op de bedreigingen die voor je van belang zijn, kun je beter nadenken over de bescherming die je nodig hebt, zodat je de juiste hulpmiddelen kunt kiezen.

Het creëren van jouw dreigingsmodel

Om na te gaan wat er zou kunnen gebeuren met de dingen die je waardeert en om te bepalen tegen wie je ze moet beschermen, moet je deze vijf vragen beantwoorden:

  1. Wat wil ik beschermen?
  2. Tegen wie wil ik het beschermen?
  3. Hoe groot is de kans dat ik het zal moeten beschermen?
  4. Hoe erg zijn de gevolgen als ik faal?
  5. Hoeveel moeite ben ik bereid te doen om mogelijke gevolgen te voorkomen?

Wat wil ik beschermen?

Een "asset" is iets waar je waarde aan hecht en dat je wilt beschermen. In de context van digitale beveiliging is een asset meestal een soort informatie. Bijvoorbeeld, uw e-mails, contactlijsten, instant-berichten, locatie en bestanden zijn allemaal mogelijke assets. Jouw apparaten zelf kunnen ook activa zijn.

Maak een lijst van jouw assets: gegevens die je bewaart, waar ze worden bewaard, wie er toegang toe heeft en wat anderen ervan weerhoudt er toegang toe te krijgen.

Tegen wie wil ik het beschermen?

Om deze vraag te beantwoorden, is het belangrijk na te gaan wie je of jouw informatie als doelwit zou willen gebruiken. Een persoon of entiteit die een bedreiging vormt voor jouw bezittingen is een "tegenstander". Voorbeelden van potentiële tegenstanders zijn jouw baas, jouw voormalige partner, jouw zakelijke concurrentie, jouw regering, of een hacker op een openbaar netwerk.

Maak een lijst van jouw tegenstanders, of van degenen die jouw bezittingen in handen zouden willen krijgen. Jouw lijst kan personen, een overheidsinstantie of bedrijven omvatten.

Afhankelijk van wie je tegenstanders zijn, is deze lijst misschien iets dat je wilt vernietigen nadat je klaar bent met het ontwikkelen van je bedreigingsmodel.

Hoe groot is de kans dat ik het zal moeten beschermen?

Risico is de kans dat een bepaalde dreiging tegen een bepaald goed zich voordoet. Het gaat hand in hand met capabiliteit. Hoewel jouw mobiele-telefoonprovider toegang heeft tot al jouw gegevens, is het risico klein dat die jouw privégegevens online plaatst om jouw reputatie te schaden.

Het is belangrijk onderscheid te maken tussen wat zou kunnen gebeuren en de waarschijnlijkheid dat het gebeurt. Er bestaat bijvoorbeeld een risico dat jouw gebouw instort, maar het risico dat dit gebeurt is veel groter in San Francisco (waar aardbevingen vaak voorkomen) dan in Stockholm (waar dit niet het geval is).

Risico's inschatten is zowel een persoonlijk als een subjectief proces. Veel mensen vinden bepaalde bedreigingen onaanvaardbaar, ongeacht de waarschijnlijkheid dat zij zich zullen voordoen, omdat alleen al de aanwezigheid van de bedreiging, ongeacht de waarschijnlijkheid, de kosten niet waard is. In andere gevallen veronachtzamen mensen grote risico's omdat ze de dreiging niet als een probleem zien.

Schrijf op welke bedreigingen je serieus gaat nemen, en welke te zeldzaam of te onschuldig zijn (of te moeilijk te bestrijden) om je zorgen over te maken.

Hoe erg zijn de gevolgen als ik faal?

Er zijn vele manieren waarop een tegenstander toegang tot jouw gegevens kan krijgen. Een tegenstander kan bijvoorbeeld jouw privécommunicatie lezen terwijl die door het netwerk gaat, of hij kan jouw gegevens wissen of beschadigen.

Een regering die de verspreiding van een video met politiegeweld wil verhinderen, kan ermee volstaan die video te verwijderen of de beschikbaarheid ervan te beperken. Daarentegen kan een politieke tegenstander toegang willen krijgen tot geheime inhoud en die inhoud publiceren zonder dat je dat weet.

Bij beveiligingsplanning gaat het erom te begrijpen wat de gevolgen kunnen zijn als een tegenstander zich met succes toegang verschaft tot een van jouw bedrijfsmiddelen. Om dit te bepalen, moet je het vermogen van jouw tegenstander in overweging nemen. De provider van jouw mobiele telefoon heeft bijvoorbeeld toegang tot al jouw telefoongegevens. Een hacker op een open Wi-Fi-netwerk kan toegang krijgen tot jouw onversleutelde communicatie. Jouw regering heeft misschien meer mogelijkheden.

Schrijf op wat je tegenstander zou willen doen met je privégegevens.

Hoeveel moeite ben ik bereid te doen om mogelijke gevolgen te voorkomen?

Er is geen perfecte optie voor beveiliging. Niet iedereen heeft dezelfde prioriteiten, zorgen, of toegang tot middelen. Aan de hand van jouw risicobeoordeling kun je de juiste strategie voor je uitstippelen, waarbij gemak, kosten en privacy met elkaar in evenwicht worden gebracht.

Een advocaat die een cliënt vertegenwoordigt in een zaak van nationale veiligheid zal bijvoorbeeld bereid zijn meer moeite te doen om de communicatie over die zaak te beschermen, zoals het gebruik van gecodeerde e-mail, dan een moeder die haar dochter regelmatig grappige kattenvideo's e-mailt.

Schrijf op welke opties je hebt om jouw unieke bedreigingen te beperken. Noteer of je financiële, technische of sociale beperkingen hebt.

Probeer het zelf: Bescherm jouw bezittingen

Deze vragen kunnen van toepassing zijn op een groot aantal situaties, online en offline. Laten we, als algemene demonstratie van hoe deze vragen werken, een plan opstellen om jouw huis en bezittingen veilig te stellen.

Wat wil je beschermen? (Of wat heb je dat de moeite waard is om te beschermen?) :

Jouw bezittingen kunnen juwelen, elektronica, belangrijke documenten of foto's zijn.

Tegen wie wil je het beschermen? :

Jouw tegenstanders kunnen inbrekers, huisgenoten of gasten zijn.

Hoe groot is de kans dat je het zult moeten beschermen? :

Heeft jouw buurt een geschiedenis van inbraken? Hoe betrouwbaar zijn jouw huisgenoten/gasten? Wat zijn de capaciteiten van jouw tegenstanders? Wat zijn de risico's waarmee je rekening moet houden?

Hoe erg zijn de gevolgen als je faalt? :

Heeft je iets in jouw huis dat je niet kunt vervangen? Heb je de tijd of het geld om deze dingen te vervangen? Heb je een verzekering die goederen dekt die uit jouw huis zijn gestolen?

Hoeveel moeite bent je bereid te doen om deze gevolgen te voorkomen? :

Ben je bereid een kluis te kopen voor gevoelige documenten? Kun je je het veroorloven een slot van hoge kwaliteit te kopen? Heb je de tijd om een kluisje te openen bij jouw plaatselijke bank en jouw waardevolle spullen daar te bewaren?

Pas als je jezelf deze vragen hebt gesteld, zal je kunnen beoordelen welke maatregelen je moet nemen. Als jouw bezittingen waardevol zijn, maar de kans op inbraak klein, dan wil je misschien niet te veel geld investeren in een slot. Maar als de kans op inbraak groot is, wil je het beste slot op de markt en overweeg je een beveiligingssysteem toe te voegen.

Het opstellen van een beveiligingsplan zal je helpen inzicht te krijgen in de bedreigingen die uniek zijn voor je en een evaluatie te maken van jouw assets, jouw tegenstanders en de mogelijkheden van jouw tegenstanders, samen met de waarschijnlijkheid van de risico's waarmee je wordt geconfronteerd.

Meer lezen

Voor mensen die hun privacy en veiligheid online willen vergroten, hebben we een lijst samengesteld van veelvoorkomende bedreigingen waarmee onze bezoekers te maken krijgen of doelen die onze bezoekers hebben, om je wat inspiratie te geven en de basis van onze aanbevelingen te laten zien.

Bronnen

U bekijkt de Nederlands versie van Privacy Handleidingen, vertaald door ons fantastische taalteam op Crowdin. Als u een fout, of onvertaalde secties op deze pagina ziet, overweeg dan alstublieft om te helpen! Bezoek Crowdin

You're viewing the Dutch copy of Privacy Guides, translated by our fantastic language team on Crowdin. If you notice an error, or see any untranslated sections on this page, please consider helping out!