Ga naar inhoud

Notices and Disclaimers

Wettelijke aansprakelijkheid

Privacy Guides is geen advocatenkantoor. Als zodanig geven de Privacy Gidsen website en hun medewerkers geen juridisch advies. Het materiaal en de aanbevelingen in onze website en gidsen vormen geen juridisch advies, noch schept het bijdragen aan de website of het communiceren met Privacy Guides of andere bijdragers over onze website een advocaat-cliënt relatie.

Het runnen van deze website brengt, zoals elke menselijke inspanning, onzekerheid en afwegingen met zich mee. Wij hopen dat deze website helpt, maar er kunnen fouten in staan en niet elke situatie kan worden behandeld. Als je vragen hebt over jouw situatie, moedigen wij je aan jouw eigen onderzoek te doen, andere deskundigen te raadplegen en deel te nemen aan discussies met de Privacy Guides-gemeenschap. Indien je juridische vragen hebt, dien je jouw eigen juridisch adviseur te raadplegen alvorens verder te gaan.

Privacy Guides is an open-source project contributed to under licenses that include terms that, for the protection of the website and its contributors, make clear that the Privacy Guides project and website is offered "as-is", without warranty, and disclaiming liability for damages resulting from using the website or any recommendations contained within. Privacy Guides geeft geen garantie en doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten, of de betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op de website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen op de website of op sites van derden die zijn gekoppeld aan deze site.

Privacy Guides garandeert evenmin dat deze website voortdurend beschikbaar zal zijn, of helemaal niet beschikbaar zal zijn.

Licentieoverzicht

Het volgende is een menselijk leesbare samenvatting van (en geen vervanging voor) de licentie).

Unless otherwise noted, all content on this website is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License. This means that you can use the human-readable content on this website for your own project, as long as you give appropriate credit to Privacy Guides including a link where technically possible, and you release your project under the same license. You may not do so in any way that suggests Privacy Guides endorses you or your use. You may not use the Privacy Guides brand trademarks in your own project without express approval from this project. De handelsmerken van Privacy Guides omvatten het woordmerk "Privacy Guides" en het schildlogo.

De onderliggende broncode gebruikt om deze website te genereren en die inhoud weer te geven is vrijgegeven onder de MIT Licentie.

This does not include third-party code embedded in the Privacy Guides code repository, or code where a superseding license is otherwise noted. Hieronder volgen enkele belangrijke voorbeelden, maar deze lijst is wellicht niet volledig:

Wij zijn van mening dat de logo's en andere afbeeldingen in activa verkregen van derde leveranciers ofwel in het publieke domein zijn of eerlijk gebruik. In a nutshell, legal fair use doctrine allows the use of copyrighted images in order to identify the subject matter for purposes of public comment. Deze logo's en andere afbeeldingen kunnen echter nog steeds onderworpen zijn aan het merkenrecht in een of meer rechtsgebieden. Alvorens deze inhoud te gebruiken, dien je zich ervan te vergewissen dat de entiteit of organisatie die eigenaar is van het handelsmerk wordt geïdentificeerd en dat je het recht hebt het te gebruiken volgens de wetten die van toepassing zijn in de omstandigheden van het door je beoogde gebruik. Wanneer je inhoud van deze website kopieert, bent je er als enige verantwoordelijk voor dat je geen inbreuk maakt op het handelsmerk of auteursrecht van iemand anders.

Wanneer je bijdraagt aan onze website doe je dit onder de bovenstaande licenties, en verleen je Privacy Guides een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, onherroepelijke licentie met het recht om dergelijke rechten in sublicentie te geven via meerdere lagen van sublicentiehouders, om jouw bijdrage te reproduceren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren en te distribueren als onderdeel van ons project.

Aanvaardbaar gebruik

Je mag deze website niet gebruiken op een manier die schade toebrengt of kan toebrengen aan de website of de beschikbaarheid of toegankelijkheid van Privacy Guides aantast, of op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

Je mag geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren op of met betrekking tot deze website zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aragon Ventures Llc, inclusief:

  • Buitensporige geautomatiseerde scans
  • Ontzegging van dienst aanvallen
  • Schrapen
  • Datamining
  • 'Framing' (IFrames)

Delen van deze mededeling zelf zijn overgenomen van opensource.guide op GitHub. That resource and this page itself are released under CC-BY-4.0.

U bekijkt de Nederlands versie van Privacy Handleidingen, vertaald door ons fantastische taalteam op Crowdin. Als u een fout, of onvertaalde secties op deze pagina ziet, overweeg dan alstublieft om te helpen! Bezoek Crowdin

You're viewing the Dutch copy of Privacy Guides, translated by our fantastic language team on Crowdin. If you notice an error, or see any untranslated sections on this page, please consider helping out!