Ga naar inhoud

Mededelingen en vrijwaringsclausules

Wettelijke aansprakelijkheid

Privacy Guides is geen advocatenkantoor. Als zodanig geven de Privacy Gidsen website en hun medewerkers geen juridisch advies. Het materiaal en de aanbevelingen in onze website en gidsen vormen geen juridisch advies, noch schept het bijdragen aan de website of het communiceren met Privacy Guides of andere bijdragers over onze website een advocaat-cliënt relatie.

Het runnen van deze website brengt, zoals elke menselijke inspanning, onzekerheid en afwegingen met zich mee. Wij hopen dat deze website helpt, maar er kunnen fouten in staan en niet elke situatie kan worden behandeld. Als je vragen hebt over jouw situatie, moedigen wij je aan jouw eigen onderzoek te doen, andere deskundigen te raadplegen en deel te nemen aan discussies met de Privacy Guides-gemeenschap. Indien je juridische vragen hebt, dien je jouw eigen juridisch adviseur te raadplegen alvorens verder te gaan.

Privacy Guides is een open source-project waaraan wordt bijgedragen onder licenties die voorwaarden bevatten die, ter bescherming van de website en de bijdragers, duidelijk maken dat het Privacy Guides-project en de website "as-is" worden aangeboden, zonder garantie, en waarin aansprakelijkheid wordt afgewezen voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of de aanbevelingen die erin zijn opgenomen. Privacy Guides geeft geen garantie en doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten, of de betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op de website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen op de website of op sites van derden die zijn gekoppeld aan deze site.

Privacy Guides garandeert evenmin dat deze website voortdurend beschikbaar zal zijn, of helemaal niet beschikbaar zal zijn.

Licenties

Tenzij anders vermeld, wordt alle inhoud op deze website vrij ter beschikking gesteld onder de voorwaarden van de Creative Commons CC0 1.0 Universal.

Dit geldt niet voor code van derden die in dit archief is opgenomen, of code waar een vervangende licentie anderszins is aangegeven. Hieronder volgen enkele belangrijke voorbeelden, maar deze lijst is wellicht niet volledig:

Delen van deze mededeling zelf zijn overgenomen van opensource.guide op GitHub. Die bron en deze pagina zelf zijn vrijgegeven onder CC-BY-4.0.

Dit betekent dat je de menselijk leesbare inhoud in deze repository kunt gebruiken voor je eigen project, volgens de voorwaarden in de CC0 1.0 Universele tekst. U mag de Privacy Guides branding niet gebruiken in uw eigen project zonder uitdrukkelijke toestemming van dit project. De handelsmerken van Privacy Guides omvatten het woordmerk "Privacy Guides" en het schildlogo. De handelsmerken van Privacy Guides omvatten het woordmerk "Privacy Guides" en het schildlogo.

Wij zijn van mening dat de logo's en andere afbeeldingen in activa verkregen van derde leveranciers ofwel in het publieke domein zijn of eerlijk gebruik. In een notendop staat de juridische fair use doctrine het gebruik toe van auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen om het onderwerp aan te duiden met het oog op openbaar commentaar. Deze logo's en andere afbeeldingen kunnen echter nog steeds onderworpen zijn aan het merkenrecht in een of meer rechtsgebieden. Alvorens deze inhoud te gebruiken, dien je zich ervan te vergewissen dat de entiteit of organisatie die eigenaar is van het handelsmerk wordt geïdentificeerd en dat je het recht hebt het te gebruiken volgens de wetten die van toepassing zijn in de omstandigheden van het door je beoogde gebruik. Wanneer je inhoud van deze website kopieert, bent je er als enige verantwoordelijk voor dat je geen inbreuk maakt op het handelsmerk of auteursrecht van iemand anders.

Als je bijdraagt aan dit archief, doet je dat onder de bovenstaande licenties.

Aanvaardbaar gebruik

Je mag deze website niet gebruiken op een manier die schade toebrengt of kan toebrengen aan de website of de beschikbaarheid of toegankelijkheid van Privacy Guides aantast, of op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

Je mag geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren op of met betrekking tot deze website zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aragon Ventures Llc, inclusief:

  • Buitensporige geautomatiseerde scans
  • Ontzegging van dienst aanvallen
  • Schrapen
  • Datamining
  • 'Framing' (IFrames)