Ga naar inhoud

Git Recommendations

Als je veranderingen aan deze website direct op de web editor van GitHub.com maakt, zou je je hier geen zorgen over moeten maken. Als je lokaal ontwikkelt en/of een ervaren website-editor bent (die waarschijnlijk lokaal zou moeten ontwikkelen!), overweeg dan deze aanbevelingen.

SSH Key Commit Signing inschakelen

U kunt een bestaande SSH-sleutel gebruiken voor ondertekening, of een nieuwe aanmaken.

 1. Configureer je Git client om standaard commits en tags te ondertekenen (verwijder --global om alleen standaard te ondertekenen voor deze repo):

  git config --global commit.gpgsign true
  git config --global gpg.format ssh
  git config --global tag.gpgSign true
  
 2. Set your SSH key for signing in Git with the following command, substituting /PATH/TO/.SSH/KEY.PUB with the path to the public key you'd like to use, e.g. /home/user/.ssh/id_ed25519.pub:

  git config --global user.signingkey /PATH/TO/.SSH/KEY.PUB
  

Zorg ervoor dat je je SSH sleutel toevoegt aan je GitHub account als een Signing Key (in tegenstelling tot of in aanvulling op als een Authentication Key).

Rebase op Git pull

Gebruik git pull --rebase in plaats van git pull als je wijzigingen van GitHub naar je lokale machine trekt. Op deze manier zullen je lokale wijzigingen altijd "bovenop" de laatste wijzigingen op GitHub staan, en je vermijdt merge commits (die niet zijn toegestaan in deze repo).

Je kunt dit als standaard gedrag instellen:

git config --global pull.rebase true

Rebase van main voor het indienen van een PR

Als je aan jouw eigen branch werkt, voer dan deze commando's uit voordat je een PR indient:

git fetch origin
git rebase origin/main

You're viewing the Nederlands copy of Privacy Guides, translated by our fantastic language team on Crowdin. If you notice an error, or see any untranslated sections on this page, please consider helping out! Visit Crowdin

You're viewing the Dutch copy of Privacy Guides, translated by our fantastic language team on Crowdin. If you notice an error, or see any untranslated sections on this page, please consider helping out!