Ga naar inhoud

Account verwijderen

Na verloop van tijd kan het gemakkelijk zijn om een aantal online accounts te verzamelen, waarvan je er vele misschien niet meer gebruikt. Het verwijderen van deze ongebruikte accounts is een belangrijke stap in het terugwinnen van jouw privacy, aangezien slapende accounts kwetsbaar zijn voor gegevensinbreuken. Van een datalek is sprake wanneer de beveiliging van een dienst wordt gecompromitteerd en beschermde informatie door onbevoegden wordt ingezien, doorgegeven of gestolen. Inbreuken op gegevens zijn tegenwoordig helaas al te gewoon, en dus is een goede digitale hygiëne de beste manier om de impact ervan op jouw leven te minimaliseren. The goal of this guide then is to help navigate you through the irksome process of account deletion, often made difficult by deceptive design, for the betterment of your online presence.

Oude accounts vinden

Wachtwoord Manager

Als u een wachtwoord manager hebt die je al jouw hele digitale leven gebruikt, is dit deel heel eenvoudig. Oftentimes, they include built-in functionality for detecting if your credentials were exposed in a data breach—such as Bitwarden's Data Breach Report.

Bitwarden 's Data Breach Report-functie

Zelfs als je nog nooit expliciet een wachtwoordmanager hebt gebruikt, is de kans groot dat je er een in jouw browser of op jouw telefoon hebt gebruikt zonder het te beseffen. For example: Firefox Password Manager, Google Password Manager and Edge Password Manager.

Desktopplatforms hebben vaak ook een wachtwoordmanager waarmee je vergeten wachtwoorden kunt terugvinden:

Email

Als je in het verleden geen wachtwoord manager hebt gebruikt of je denkt dat je accounts hebt die nooit aan jouw wachtwoord manager zijn toegevoegd, is een andere optie om de e-mailaccount(s) te doorzoeken waarop je zich volgens je hebt aangemeld. Zoek in jouw e-mailprogramma op trefwoorden als "verifiëren" of "welkom" Bijna elke keer dat je een online account aanmaakt, zal de dienst een verificatielink of een inleidend bericht naar jouw e-mail sturen. Dit kan een goede manier zijn om oude, vergeten accounts te vinden.

Oude accounts verwijderen

Inloggen

Om je oude accounts te verwijderen, moet je er eerst voor zorgen dat je er op in kunt loggen. Nogmaals, als de account in jouw wachtwoordmanager stond, is deze stap eenvoudig. Zo niet, dan kunt je proberen jouw wachtwoord te raden. Als dat niet lukt, zijn er meestal opties om weer toegang te krijgen tot jouw account, meestal beschikbaar via een link "wachtwoord vergeten" op de inlogpagina. Het kan ook zijn dat accounts die je hebt opgegeven al zijn verwijderd - soms verwijderen diensten alle oude accounts.

Als de site een foutmelding geeft dat het e-mailadres niet gekoppeld is aan een account, of als je na meerdere pogingen nooit een reset-link ontvangt, dan hebt je geen account onder dat e-mailadres en moet je een ander e-mailadres proberen. Als je niet kunt achterhalen welk e-mailadres je hebt gebruikt, of als je geen toegang meer hebt tot dat e-mailadres, kunt je proberen contact op te nemen met de klantenondersteuning van de dienst. Helaas is er geen garantie dat je de toegang tot jouw account kunt terugkrijgen.

GDPR (alleen inwoners van de EER)

Residents of the EEA have additional rights regarding data erasure specified in Article 17 of the GDPR. Als het op je van toepassing is, lees dan het privacybeleid voor een bepaalde dienst om informatie te vinden over hoe je jouw recht op wissing kunt uitoefenen. Het lezen van het privacybeleid kan belangrijk blijken, want sommige diensten hebben een optie "Account verwijderen" die alleen jouw account uitschakelt en voor echte verwijdering moet je extra actie ondernemen. Soms kan het daadwerkelijk wissen inhouden dat je een enquête invult, een e-mail stuurt naar de functionaris voor gegevensbescherming van de dienst of zelfs bewijst dat je in de EER woont. Als je van plan bent deze weg te gaan, overschrijf dan de accountgegevens van niet - jouw identiteit als inwoner van de EER kan vereist zijn. Merk op dat de locatie van de dienst er niet toe doet; GDPR is van toepassing op iedereen die Europese gebruikers bedient. Indien de dienst jouw recht op wissing niet respecteert, kunt je contact opnemen met jouw nationale gegevensbeschermingsautoriteit en kunt je recht hebben op een geldelijke vergoeding.

Overschrijven van account informatie

In sommige situaties waarin je van plan bent een account op te heffen, kan het zinvol zijn de accountinformatie te overschrijven met valse gegevens. Zodra je zeker weet dat je kunt inloggen, wijzig je alle gegevens in je account in vervalste gegevens. De reden hiervoor is dat veel sites informatie bewaren die je eerder had, zelfs na het verwijderen van jouw account. De hoop is dat zij de vorige informatie zullen overschrijven met de nieuwste gegevens die je hebt ingevoerd. Er is echter geen garantie dat er geen back-ups zullen zijn met de vroegere informatie.

For the account email, either create a new alternate email account via your provider of choice or create an alias using an email aliasing service. Je kunt dan jouw alternatieve e-mailadres verwijderen zodra je klaar bent. Wij raden het gebruik van tijdelijke e-mailproviders af, omdat het vaak onmogelijk is tijdelijke e-mails weer te activeren.

Verwijderen

Je kunt kijken op JustDeleteMe voor instructies over het verwijderen van de account voor een specifieke dienst. Sommige sites hebben vriendelijk een "Delete Account" optie, terwijl andere zo ver gaan dat ze je dwingen met een support medewerker te spreken. Het verwijderingsproces kan van site tot site verschillen, en op sommige sites is het onmogelijk een account te verwijderen.

Voor diensten die het wissen van een account niet toestaan, kunt je het beste al jouw informatie vervalsen zoals eerder vermeld en de beveiliging van jouw account versterken. Schakel daartoe MFA en alle extra aangeboden beveiligingsfuncties in. Verander ook het wachtwoord in een willekeurig gegenereerd wachtwoord dat de maximaal toegestane grootte heeft (een password manager kan hier handig voor zijn).

Als je tevreden bent dat alle informatie waar je om geeft verwijderd is, kunt je deze account gerust vergeten. Zo niet, dan is het misschien een goed idee om de gegevens bij jouw andere wachtwoorden te bewaren en af en toe opnieuw in te loggen om het wachtwoord te resetten.

Zelfs wanneer je een account kunt verwijderen, is er geen garantie dat al jouw informatie zal worden verwijderd. Sommige ondernemingen zijn zelfs wettelijk verplicht bepaalde informatie te bewaren, met name wanneer deze verband houdt met financiële transacties. Je hebt meestal geen controle over wat er met jouw gegevens gebeurt als het gaat om websites en clouddiensten.

Vermijd nieuwe accounts

Zoals het oude gezegde luidt: "Voorkomen is beter dan genezen." Telkens wanneer je in de verleiding komt om een nieuwe account aan te maken, vraag jezelf dan af: "Heb ik dit echt nodig? Kan ik doen wat ik moet doen zonder een account?" Het kan vaak veel moeilijker zijn om een account te verwijderen dan om er een aan te maken. And even after deleting or changing the info on your account, there might be a cached version from a third-party—like the Internet Archive. Vermijd de verleiding als je kunt. Je toekomstige ik zal je dankbaar zijn!

U bekijkt de Nederlands versie van Privacy Handleidingen, vertaald door ons fantastische taalteam op Crowdin. Als u een fout, of onvertaalde secties op deze pagina ziet, overweeg dan alstublieft om te helpen! Bezoek Crowdin

You're viewing the Dutch copy of Privacy Guides, translated by our fantastic language team on Crowdin. If you notice an error, or see any untranslated sections on this page, please consider helping out!