Ga naar inhoud

Schrijfstijl

Privacy Guides is geschreven in Amerikaans Engels, en je dient bij twijfel de APA Style guidelines te raadplegen.

In general the United States federal plain language guidelines provide a good overview of how to write clearly and concisely. Wij belichten hieronder enkele belangrijke opmerkingen uit deze richtsnoeren.

Schrijven voor ons publiek

Privacy Guides' intended audience is primarily average, technology using adults. Verlaag de inhoud niet alsof je een middelbare schoolklas toespreekt, maar gebruik niet te veel ingewikkelde terminologie over concepten waarmee de gemiddelde computergebruiker niet vertrouwd is.

Ga alleen in op wat mensen willen weten

Mensen hebben geen behoefte aan al te complexe artikelen die weinig relevant voor hen zijn. Zoek uit wat je wilt dat mensen bereiken als je een artikel schrijft, en neem alleen die details op.

Vertel je publiek waarom het materiaal belangrijk voor hen is. Zeg, "Als je een onderzoeksbeurs wilt, is dit wat je moet doen." Of, "Als je federale steenkool wilt ontginnen, is dit wat je moet weten." Of, "Als je een reis naar Rwanda plant, lees dit dan eerst."

Spreek mensen rechtstreeks aan

We schrijven voor een grote verscheidenheid aan mensen, maar we schrijven voor de persoon die het daadwerkelijk leest. Gebruik "je" om de lezer rechtstreeks aan te spreken.

Meer dan enige andere techniek, trekt het gebruik van "jij" gebruikers in de informatie en maakt het deze relevant voor hen.

Wanneer je "je" gebruikt om gebruikers aan te spreken, zullen zij eerder begrijpen wat hun verantwoordelijkheid is.

Source: plainlanguage.gov

Vermijd "gebruikers"

Vermijd om mensen "gebruikers" te noemen, in plaats van "mensen", of een meer specifieke beschrijving van de groep mensen waarvoor je schrijft.

Organiseren van content

Organisatie is de sleutel. De inhoud moet stromen van de belangrijkste naar de minst belangrijke informatie, en gebruik zoveel koppen als nodig is om verschillende ideeën logisch van elkaar te scheiden.

  • Beperk het document tot ongeveer vijf of zes secties. Lange documenten moeten waarschijnlijk worden opgesplitst in afzonderlijke pagina's.
  • Markeer belangrijke ideeën met vet of cursief.

Source: plainlanguage.gov

Begin met een onderwerpzin

Als je jouw lezer vertelt waarover hij gaat lezen, is de kans kleiner dat hij jouw alinea opnieuw moet lezen. Rubrieken helpen, maar zijn niet genoeg. Stel een context vast voor jouw publiek voordat je hen de details verstrekt.

We schrijven vaak de manier waarop we denken, waarbij we onze uitgangspunten eerst plaatsen en dan onze conclusie. Het is misschien de natuurlijke manier om gedachten te ontwikkelen, maar we eindigen met de onderwerpzin aan het eind van de alinea. Verplaats het naar voren en laat gebruikers weten waar je naartoe gaat. Laat de lezers niet te veel informatie in hun hoofd houden voordat ze ter zake komen.

Source: plainlanguage.gov

Kies je woorden zorgvuldig

Woorden zijn belangrijk. Het zijn de meest elementaire bouwstenen van geschreven en gesproken communicatie. Maak het niet ingewikkeld door jargon, technische termen of afkortingen te gebruiken die mensen niet zullen begrijpen.

We moeten proberen afkortingen waar mogelijk te vermijden, maar de technologie zit vol afkortingen. In het algemeen, schrijf de afkorting/acroniem de eerste keer dat het wordt gebruikt op een pagina, en voeg de afkorting toe aan de afkorting woordenlijst bestand wanneer het herhaaldelijk wordt gebruikt.

Kathy McGinty geeft met een knipoog aanwijzingen om je eenvoudige, directe zinnen op te leuken:

Er valt niet aan te ontkomen dat het van groot belang wordt geacht op te merken dat in een aantal verschillende beschikbare toepasselijke studies ipso facto in het algemeen is vastgesteld dat aanvullende passende nachtarbeid gewoonlijk jeugdige adolescenten tijdens de nachtelijke uren, met inbegrip van maar niet beperkt tot de tijd vóór middernacht op weeknachten en/of 2 uur 's nachts, van de verkeersaders kan weren. in het weekend.

En het origineel, met sterkere, eenvoudigere woorden:

Meer nachtwerk zou jongeren van de straat houden.

Wees beknopt

Onnodige woorden verspillen de tijd van je publiek. Goed schrijven is als een gesprek. Laat informatie weg die het publiek niet hoeft te weten. Dit kan moeilijk zijn als een expert op het gebied van onderwerpen, dus het is belangrijk dat iemand naar de informatie kijkt vanuit het perspectief van het publiek.

Source: plainlanguage.gov

Tekst conversatief houden

Werkwoorden zijn de brandstof van het schrijven. Ze geven je zinnen kracht en richting. Ze verlevendigen je schrijven en maken het interessanter.

Werkwoorden vertellen je publiek wat ze moeten doen. Zorg dat het duidelijk is wie wat doet.

Gebruik de actieve stem

De actieve stem maakt duidelijk wie wat moet doen. Het neemt onduidelijkheid over verantwoordelijkheden weg. Niet "Het moet gebeuren," maar "Je moet het doen."

Source: plainlanguage.gov

Gebruik "must" voor vereisten

  • "moet" voor een verplichting
  • "mag niet" voor een verbod
  • "kan" voor een discretionaire actie
  • “zou moeten” voor een aanbeveling

U bekijkt de Nederlands versie van Privacy Handleidingen, vertaald door ons fantastische taalteam op Crowdin. Als u een fout, of onvertaalde secties op deze pagina ziet, overweeg dan alstublieft om te helpen! Bezoek Crowdin

You're viewing the Dutch copy of Privacy Guides, translated by our fantastic language team on Crowdin. If you notice an error, or see any untranslated sections on this page, please consider helping out!