לדלג לתוכן

Notices and Disclaimers

הצהרה משפטית

Privacy Guides אינו משרד עורכי דין. ככזה, אתר Privacy Guides והתורמים אינם מספקים ייעוץ משפטי. החומר וההמלצות באתר ובמדריכים שלנו אינם מהווים ייעוץ משפטי ואף לא תרומה לאתר או תקשורת עם מדריכי פרטיות או תורמים אחרים על האתר שלנו יוצרים יחסי עורך דין-לקוח.

הפעלת אתר זה, כמו כל מאמץ אנושי, כרוכה בחוסר ודאות ובפשרות. אנו מקווים שהאתר הזה יעזור, אבל הוא עשוי לכלול טעויות ולא יכול לטפל בכל מצב. אם יש לך שאלות כלשהן לגבי מצבך, אנו ממליצים לך לעשות מחקר משלך, לחפש מומחים אחרים ולהשתתף בדיונים עם קהילת Privacy Guides. אם יש לך שאלות משפטיות, עליך להתייעץ עם היועץ המשפטי שלך לפני שתמשיך הלאה.

Privacy Guides הוא פרויקט קוד פתוח שנתרם לו תחת רישיונות הכוללים תנאים לצורך הגנה על האתר והתורמים לו, מבהירים שהפרויקט ואתר Privacy Guides מוצע "כמות שהוא", ללא אחריות, ומתנערים מאחריות בגין נזקים הנובעים משימוש באתר או כל המלצות הכלולות בו. Privacy Guides אינם מתחייבים או מציגים מצגים כלשהם בנוגע לדיוק, התוצאות הסבירות או המהימנות של השימוש בחומרים באתר או הקשורים אחרת לחומרים כאלה באתר או באתרי צד שלישי כלשהם המקושרים באתר זה.

Privacy Guides בנוסף אינם מתחייבים כי אתר זה יהיה זמין כל הזמן, או זמין בכלל.

סקירת רישוי

להלן סיכום הניתן לקריאה על ידי אדם של (ולא תחליף ל) ה-רישיון.

Unless otherwise noted, all content on this website is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License. This means that you can use the human-readable content on this website for your own project, as long as you give appropriate credit to Privacy Guides including a link where technically possible, and you release your project under the same license. You may not do so in any way that suggests Privacy Guides endorses you or your use. You may not use the Privacy Guides brand trademarks in your own project without express approval from this project. סימני המסחר של המותג של מדריכי הפרטיות כוללים את סימן המילה "Privacy Guides" ואת לוגו המגן.

קוד המקור הבסיסי המשמש ליצירת אתר זה ולהצגת תוכן זה משוחרר תחת MIT License.

This does not include third-party code embedded in the Privacy Guides code repository, or code where a superseding license is otherwise noted. להלן דוגמאות בולטות, אך ייתכן שרשימה זו אינה כוללת:

אנו מאמינים שסמלי הלוגו ותמונות אחרות בנכסים המתקבלים מספקי צד שלישי הם נחלת הכלל או בשימוש הוגן. In a nutshell, legal fair use doctrine allows the use of copyrighted images in order to identify the subject matter for purposes of public comment. עם זאת, ייתכן שסמלים אלה ותמונות אחרות עדיין יהיו כפופות לחוקי סימנים מסחריים בתחומי שיפוט אחד או יותר. לפני השימוש בתוכן זה, אנא ודא שהוא משמש לזיהוי הישות או הארגון המחזיקים בסימן המסחרי וכי יש לך את הזכות להשתמש בו לפי החוקים החלים בנסיבות השימוש המיועד שלך. בעת העתקת תוכן מאתר זה, אתה האחראי הבלעדי לוודא שאינך מפר סימן מסחרי או זכויות יוצרים של מישהו אחר.

כאשר אתה תורם לאתר שלנו אתה עושה זאת תחת הרישיונות הנ"ל, ואתה מעניק ל-Privacy Guides רישיון תמידי, כלל עולמי, לא בלעדי, ניתן להעברה, ללא תמלוגים, בלתי חוזר עם הזכות לתת רישיון משנה לזכויות כאלה באמצעות שכבות מרובות של בעלי רישיונות משנה., לשכפל, לשנות, להציג, לבצע ולהפיץ את התרומה שלך כחלק מהפרויקט שלנו.

שימוש מקובל

אין להשתמש באתר זה בכל דרך שגורמת או עלולה לגרום נזק לאתר או פגיעה בזמינות או נגישותם של מדריכי הפרטיות, או בכל דרך שהיא בלתי חוקית, בלתי חוקית, הונאה, מזיקה, או בקשר לכל לא חוקי, מטרה או פעילות בלתי חוקית, הונאה או מזיקה.

אין לערוך פעילויות איסוף נתונים שיטתיות או אוטומטיות באתר זה או ביחס אליו ללא הסכמה מפורשת בכתב, לרבות:

  • סריקות אוטומטיות מוגזמות
  • התקפות מניעת שירות
  • גירוד
  • כריית נתונים
  • 'מסגור' (IFrames)

חלקים מההודעה הזו עצמה אומצו מ opensource.guide ב- GitHub. That resource and this page itself are released under CC-BY-4.0.

You're viewing the English copy of Privacy Guides, translated by our fantastic language team on Crowdin. If you notice an error, or see any untranslated sections on this page, please consider helping out! Visit Crowdin

You're viewing the English copy of Privacy Guides, translated by our fantastic language team on Crowdin. If you notice an error, or see any untranslated sections on this page, please consider helping out!