לדלג לתוכן

קריטריונים כלליים

עבודה בתהליך

העמוד הבא הוא עבודה בתהליך ואינו משקף את הקריטריונים המלאים להמלצות שלנו בשלב זה. דיון עבר בנושא זה: #24

להלן כמה דברים שחייבים לחול על כל ההגשות ל-Privacy Guides. לכל קטגוריה יהיו דרישות נוספות להכללה.

גילוי פיננסי נאות

איננו מרוויחים כסף מהמלצה על מוצרים מסוימים, איננו משתמשים בקישורי שותפים, ואיננו נותנים התחשבות מיוחדת לתורמי הפרויקט.

הנחיות כלליות

אנו מיישמים את סדרי העדיפויות הבאים כאשר אנו שוקלים המלצות חדשות:

 • מאובטח: על הכלים לפעול לפי שיטות אבטחה מומלצות בכל מקום שניתן.
 • זמינות מקור: פרויקטים בקוד פתוח מועדפים בדרך כלל על פני חלופות קנייניות שוות.
 • חוצה פלטפורמות: בדרך כלל אנו מעדיפים שההמלצות יהיו חוצות פלטפורמות, כדי למנוע נעילת ספקים.
 • פיתוח פעיל: את הכלים שאנו ממליצים עליהם לפתח באופן פעיל, פרויקטים לא מתוחזקים יוסרו ברוב המקרים.
 • שימושיות: כלים צריכים להיות נגישים לרוב משתמשי המחשב, אין צורך ברקע טכני יתר על המידה.
 • מתועד: לכלים צריך להיות תיעוד ברור ונרחב לשימוש.

הגשות עצמיות של מפתחים

יש לנו דרישות אלה לגבי מפתחים שרוצים להגיש את הפרויקט או התוכנה שלהם לשיקול.

 • חייב לחשוף את ההשתייכות, כלומר את עמדתך בפרויקט המוגש.

 • חייב להיות מסמך לבן אבטחה אם מדובר בפרויקט הכולל טיפול במידע רגיש כמו מסנג'ר, מנהל סיסמאות, אחסון מוצפן בענן וכו'.

  • סטטוס ביקורת של צד שלישי. אנחנו רוצים לדעת אם יש לך אחד, או שיש לך אחד מתוכנן. במידת האפשר נא לציין מי יבצע את הביקורת.
 • חייב להסביר מה הפרויקט מביא לשולחן בכל הנוגע לפרטיות.

  • האם זה פותר בעיה חדשה כלשהי?
  • למה שמישהו ישתמש בזה על פני האלטרנטיבות?
 • חייבים לציין מהו מודל האיום המדויק עם הפרויקט שלהם.

  • למשתמשים פוטנציאליים צריך להיות ברור מה הפרויקט יכול לספק ומה לא.

אתה צופה בעותק העברי של Privacy Guides, שתורגם על ידי צוות השפה הפנטסטי שלנו ב-Crowdin. אם אתה מבחין בשגיאה, או רואה קטעים לא מתורגמים בדף זה, אנא שקול לעזור! למידע נוסף וטיפים עיין במדריך התרגום שלנו.

You're viewing the Hebrew copy of Privacy Guides, translated by our fantastic language team on Crowdin. If you notice an error, or see any untranslated sections on this page, please consider helping out! For more information and tips see our translation guide.