לדלג לתוכן

Photo Management

Most cloud photo management solutions like Google Photos, Flickr, and Amazon Photos don't secure your photos against being accessed by the cloud storage provider themselves. These options keep your personal photos private, while allowing you to share them only with family and trusted people.

Ente Photos

Ente logo Ente logo

Ente Photos is an end-to-end encrypted photo backup service which supports automatic backups on iOS and Android. Their code is fully open-source, both on the client side and on the server side. It is self-hostable. It underwent an audit by Cure53 in March 2023 and by Fallible in April 2023. The free trial offers 5GB of storage, for a year.

Homepage

Downloads

Stingle

Stingle logo Stingle logo

Stingle is a gallery and camera application with built-in, end-to-end encrypted backup and sync functionality for your photos and videos. Storage starts at 1GB for free accounts on their cloud, or you can host your own Stingle API server for total independence.

Homepage

Downloads

PhotoPrism

PhotoPrism logo

PhotoPrism is a self-hostable platform for managing photos. It supports album syncing and sharing as well as a variety of other features. It does not include E2EE, so it's best hosted on a server that you trust and is under your control.

Homepage

Downloads

קריטריונים

Please note we are not affiliated with any of the projects we recommend. In addition to our standard criteria, we have developed a clear set of requirements to allow us to provide objective recommendations. אנו מציעים לך להכיר את הרשימה הזו לפני שתבחר להשתמש בפרויקט, ולערוך מחקר משלך כדי להבטיח שזו הבחירה הנכונה עבורך.

דרישות מינימליות

  • Cloud-hosted providers must enforce end-to-end encryption.
  • יש להציע תוכנית חינם או תקופת ניסיון לבדיקה.
  • Must support TOTP or FIDO2 multi-factor authentication, or passkey logins.
  • חייב להציע ממשק אינטרנט התומך בפונקציונליות ניהול קבצים בסיסית.
  • חייב לאפשר ייצוא קל של כל הקבצים/המסמכים.
  • חייב להשתמש בהצפנה סטנדרטית ומבוקרת.
  • חייב להיות קוד פתוח.

המקרה הטוב ביותר

  • צריך לפרסם ביקורת מצד שלישי מכובד ובלתי תלוי.

You're viewing the English copy of Privacy Guides, translated by our fantastic language team on Crowdin. If you notice an error, or see any untranslated sections on this page, please consider helping out! Visit Crowdin

You're viewing the English copy of Privacy Guides, translated by our fantastic language team on Crowdin. If you notice an error, or see any untranslated sections on this page, please consider helping out!