לדלג לתוכן

Photo Management

Photo Management cover image

Most cloud photo management solutions like Google Photos, Flickr, and Amazon Photos don't secure your photos against being accessed by the cloud storage provider themselves. These options keep your personal photos private, while allowing you to share them only with family and trusted people.

ente

Recommendation

![ente logo](assets/img/photo-management/ente.svg#only-light){ align=right }
![ente logo](assets/img/photo-management/ente-dark.svg#only-dark){ align=right }

**ente** is an end-to-end encrypted photo backup service which supports automatic backups on iOS and Android. It underwent an [audit by Cure53](https://ente.io/blog/cryptography-audit/) in March 2023.

[:octicons-home-16: Homepage](https://ente.io/){ .md-button .md-button--primary }
[:octicons-eye-16:](https://ente.io/privacy){ .card-link title="Privacy Policy" }
[:octicons-info-16:](https://ente.io/faq){ .card-link title=Documentation}
[:octicons-code-16:](https://github.com/ente-io){ .card-link title="Source Code" }

??? downloads

  - [:simple-googleplay: Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=io.ente.photos)
  - [:simple-android: Android](https://ente.io/download)
  - [:simple-appstore: App Store](https://apps.apple.com/app/id1542026904)
  - [:simple-github: GitHub](https://github.com/ente-io/photos-app/releases)
  - [:simple-windows11: Windows](https://ente.io/download)
  - [:simple-apple: macOS](https://ente.io/download)
  - [:simple-linux: Linux](https://ente.io/download)
  - [:octicons-globe-16: Web](https://web.ente.io)

Stingle

Recommendation

![Stingle logo](assets/img/photo-management/stingle.png#only-light){ align=right }
![Stingle logo](assets/img/photo-management/stingle-dark.png#only-dark){ align=right }

**Stingle** is a gallery and camera application with built-in, end-to-end encrypted backup and sync functionality for your photos and videos. Storage starts at 1GB for free accounts on their cloud, or you can host your own Stingle API server for total independence.

[:octicons-home-16: Homepage](https://stingle.org/){ .md-button .md-button--primary }
[:octicons-eye-16:](https://stingle.org/privacy/){ .card-link title="Privacy Policy" }
[:octicons-info-16:](https://stingle.org/faq/){ .card-link title=Documentation}
[:octicons-code-16:](https://github.com/stingle){ .card-link title="Source Code" }

??? downloads

  - [:simple-googleplay: Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=io.ente.photos)
  - [:simple-android: Android](https://play.google.com/store/apps/details?id=org.stingle.photos)
  - [:simple-appstore: App Store](https://apps.apple.com/in/app/stingle-photos/id1582535448)
  - [:simple-github: GitHub](https://github.com/stingle)

PhotoPrism

Recommendation

![PhotoPrism logo](assets/img/photo-management/photoprism.svg){ align=right }

**PhotoPrism** is a self-hostable platform for managing photos. It supports album syncing and sharing as well as a variety of other [features](https://www.photoprism.app/features). It does not include E2EE, so it's best hosted on a server that you trust and is under your control.

[:octicons-home-16: Homepage](https://www.photoprism.app){ .md-button .md-button--primary }
[:octicons-eye-16:](https://www.photoprism.app/privacy){ .card-link title="Privacy Policy" }
[:octicons-info-16:](https://www.photoprism.app/kb){ .card-link title=Documentation}
[:octicons-code-16:](https://github.com/photoprism){ .card-link title="Source Code" }

??? downloads

  - [:simple-github: GitHub](https://github.com/photoprism)

קריטריונים

Please note we are not affiliated with any of the projects we recommend. In addition to our standard criteria, we have developed a clear set of requirements to allow us to provide objective recommendations. אנו מציעים לך להכיר את הרשימה הזו לפני שתבחר להשתמש בפרויקט, ולערוך מחקר משלך כדי להבטיח שזו הבחירה הנכונה עבורך.

חלק זה הוא חדש

We are working on establishing defined criteria for every section of our site, and this may be subject to change. If you have any questions about our criteria, please [ask on our forum](https://discuss.privacyguides.net/latest) and don't assume we didn't consider something when making our recommendations if it is not listed here. There are many factors considered and discussed when we recommend a project, and documenting every single one is a work-in-progress.

דרישות מינימליות

 • Cloud-hosted providers must enforce end-to-end encryption.
 • יש להציע תוכנית חינם או תקופת ניסיון לבדיקה.
 • צריך לתמוך בתמיכה באימות רב-גורמי TOTP או FIDO2, או כניסות מפתח סיסמה.
 • חייב להציע ממשק אינטרנט התומך בפונקציונליות ניהול קבצים בסיסית.
 • חייב לאפשר ייצוא קל של כל הקבצים/המסמכים.
 • חייב להשתמש בהצפנה סטנדרטית ומבוקרת.
 • חייב להיות קוד פתוח.

המקרה הטוב ביותר

 • צריך לפרסם ביקורת מצד שלישי מכובד ובלתי תלוי.

אתה צופה בעותק העברי של Privacy Guides, שתורגם על ידי צוות השפה הפנטסטי שלנו ב-Crowdin. אם אתה מבחין בשגיאה, או רואה קטעים לא מתורגמים בדף זה, אנא שקול לעזור! למידע נוסף וטיפים עיין במדריך התרגום שלנו.

You're viewing the Hebrew copy of Privacy Guides, translated by our fantastic language team on Crowdin. If you notice an error, or see any untranslated sections on this page, please consider helping out! For more information and tips see our translation guide.