לדלג לתוכן

הנחיות מיתוג

שם האתר הוא Privacy Guides ואין לשנותו ל:

  • PrivacyGuides
  • Privacy guides
  • PG
  • PG.org

שם ה-Subreddit הוא r/PrivacyGuides או the Privacy Guides Subreddit.

ניתן למצוא הנחיות מיתוג נוספות בכתובת github.com/privacyguides/brand

סימן מסחרי

"Privacy Guides" והלוגו של המגן הם סימנים מסחריים בבעלות Jonah Aragon, שימוש בלתי מוגבל מוענק לפרויקט Privacy Guides.

מבלי לוותר על אף אחת מזכויותיה, Privacy Guides אינם מייעצים לאחרים לגבי היקף זכויות הקניין הרוחני שלה. Privacy Guides אינם מתירים או מסכימים לכל שימוש בסימנים המסחריים שלו בכל דרך העלולה לגרום לבלבול על ידי רמיזה של קשר או חסות על ידי Privacy Guides. If you are aware of any such use, please contact Jonah Aragon at jonah@privacyguides.org. התייעץ עם היועץ המשפטי שלך אם יש לך שאלות.

You're viewing the English copy of Privacy Guides, translated by our fantastic language team on Crowdin. If you notice an error, or see any untranslated sections on this page, please consider helping out! Visit Crowdin

You're viewing the English copy of Privacy Guides, translated by our fantastic language team on Crowdin. If you notice an error, or see any untranslated sections on this page, please consider helping out!