Ga naar inhoud

Gedragscode van de Gemeenschap

Wij beloven om van onze gemeenschap een intimidatievrije ervaring te maken voor iedereen.

Wij streven naar om een positieve omgeving te creëren, door uitnodigende en inclusieve taal te gebruiken en respect te tonen voor de standpunten van anderen.

Wij staan geen ongepast of anderszins onaanvaardbaar gedrag toe, zoals geseksualiseerd taalgebruik, trollen en beledigende opmerkingen, of het anderszins bevorderen van onverdraagzaamheid of intimidatie.

Gemeenschap normen

Wat we verwachten van leden van onze community:

 1. Verspreid geen verkeerde informatie

  Wij creëren een op feiten gebaseerde onderwijsgemeenschap rond informatieprivacy en -beveiliging, geen huis voor complottheorieën. Als u bijvoorbeeld beweert dat een bepaald stuk software kwaadaardig is of dat bepaalde telemetriegegevens inbreuk maken op de privacy, leg dan in detail uit wat er wordt verzameld en hoe dat gebeurt. Dergelijke beweringen moeten met technische bewijzen worden gestaafd.

 2. Maak geen misbruik van onze bereidheid om te helpen

  Onze gemeenschapsleden zijn niet uw gratis technische ondersteuning. Wij helpen je graag met specifieke stappen op jouw privacyreis als je bereid bent er zelf moeite voor te doen. Wij zijn niet bereid eindeloos herhaalde vragen te beantwoorden over algemene computerproblemen die je zelf had kunnen beantwoorden met een 30 seconden durende zoektocht op internet. Wees geen help vampier.

 3. Gedraag je op een positieve en constructieve manier

  Voorbeelden van gedrag dat bijdraagt aan een positieve omgeving voor onze gemeenschap zijn:

  • Empathie en vriendelijkheid tonen ten opzichte van andere mensen
  • Respect hebben voor verschillende meningen, standpunten en ervaringen
  • Op een elegante manier constructieve feedback geven en accepteren
  • Verantwoordelijkheid nemen en excuses aanbieden aan degenen die getroffen zijn door onze fouten, en leren van de ervaring
  • Focussen op wat het beste is, niet alleen voor ons als individuen, maar voor de hele gemeenschap

Onaanvaardbaar gedrag

De volgende gedragingen worden beschouwd als intimidatie en zijn onaanvaardbaar binnen onze gemeenschap:

 • Het gebruik van geseksualiseerde taal of beelden, en seksuele aandacht of vooruitgang van welke aard dan ook
 • Trollen, beledigen of denigrerende opmerkingen, en persoonlijke of politieke aanvallen
 • Openbare of particuliere intimidatie
 • Publiceren van persoonlijke informatie van anderen, zoals een fysiek of e-mailadres, zonder hun uitdrukkelijke toestemming
 • Ander gedrag dat redelijkerwijs als ongepast kan worden beschouwd in een professionele omgeving

Toepassingsgebied

Onze Gedragscode is van toepassing binnen alle projectruimten, evenals wanneer een persoon het project Privacy Guides in andere gemeenschappen vertegenwoordigt.

Wij zijn verantwoordelijk voor het verduidelijken van de normen van onze community en hebben het recht om de opmerkingen van degenen die deelnemen aan onze community te verwijderen of te wijzigen, indien nodig en naar eigen goeddunken.

Contact

Als u een probleem opmerkt op een platform zoals Matrix of Reddit, neem dan contact op met onze moderators op dat platform in de chat, via DM of via een aangewezen "Modmail" -systeem.

Als je ergens anders een probleem hebt of een probleem dat onze communitymoderators niet kunnen oplossen, neem dan contact op met jonah@privacyguides.org en/of dngray@privacyguides.org.

Alle gemeenschapsleiders zijn verplicht om de privacy en veiligheid van de melder van een incident te respecteren.